Utwórz nowe zgłoszenie

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby utworzyć nowe zgłoszenie.


Informacje kontaktowe

Dane są niezbędne w procesie tworzenia zgłoszenia


Temat pomocy

Szczegóły zgłoszenia

Proszę dokładnie odpisać problem, lokalizację której dotyczy oraz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zgłoszenia.

Treść zgłoszenia

(szczegółowy opis naruszenia lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia zgodnie z posiadaną wiedzą ze wskazaniem danych osób, które dopuściły się naruszenia, daty i miejsca zaistnienia naruszenia lub pozyskania informacji o naruszeniu)

Upuść pliki tutaj lub wybierz je

Zgłoszenie Naruszenia

Oświadczenie osoby dokonujacej zgłoszenia

  1. Działam w dobrej wierze
  2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe
  3. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy na temat faktów i okoliczności dotyczących przedmiotu zgłoszenia
  4. nie dokonuję zgłoszenia naruszenia w celu osiągniecia osobistych korzyści
  5. znana jest mi obowiązująca w PWSZ w Koninie procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Uczelni oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia
Tekst CAPTCHA:    Wprowadź tekst z obrazka.
 

Proszę czekać!

Proszę czekać... to zajmie tylko sekundę!