Open a New Ticket

Please fill in the form below to open a new ticket.


Contact info

The data is necessary in the process of creating the application


Help Topic

Task details

Please carefully write down your problem, the location it concerns and all the most important information about the report.

Treść zgłoszenia

(szczegółowy opis naruszenia lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia zgodnie z posiadaną wiedzą ze wskazaniem danych osób, które dopuściły się naruszenia, daty i miejsca zaistnienia naruszenia lub pozyskania informacji o naruszeniu)

Drop files here or choose them

Zgłoszenie Naruszenia

Oświadczenie osoby dokonujacej zgłoszenia

  1. Działam w dobrej wierze
  2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe
  3. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy na temat faktów i okoliczności dotyczących przedmiotu zgłoszenia
  4. nie dokonuję zgłoszenia naruszenia w celu osiągniecia osobistych korzyści
  5. znana jest mi obowiązująca w PWSZ w Koninie procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Uczelni oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia
CAPTCHA Text:    Enter the text shown on the image.
 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!